Aktualności

2,5 mln euro na wdrożenie wielofunduszowej lokalnej strategii dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy

2,5 mln euro z przeznaczeniem na wdrożenie wielofunduszowej lokalnej strategii dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy (LSR), stało się faktem.

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztof Grabowski a Stowarzyszeniem Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy reprezentowanym przez Piotra Kryszczaka – Prezesa i Ingę Demianiuk- Ozga -Wiceprezes, miało miejsce 02.01.2024 w Przygodzicach.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy powołane zostało w styczniu 2023 r w Przygodzicach celem wykorzystanie możliwości pozyskania środków zaproponowanym obszarom wiejskim przez Zarząd Województw Wielkopolskiego tj. Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Efektem wieloletniej współpracy partnerów publicznych społecznych i gospodarczych z terenu gmin Odolanów, Przygodzice i Sośnie, wspólnych doświadczeń zdobywanych w ramach Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy, jest opracowana lokalna strategia rozwoju dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy na lata 2023-2029.

Strategia wdrażana będzie poprzez realizację operacji własnych czy wybór projektów

zaproponowanych przez Gmina i Miasto Odolanów, Gmina Przygodzice, Gmina Sośnie oraz działajcie na ich terenie firmy, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Cele strategii ukierunkowują wydatkowanie środków za rozwój potencjału turystycznego, społecznego i gospodarczego w szczególności na działania edukacyjne, adaptacyjne do zamian klimatu, wsparcie aktywności społecznej oraz powstawanie i rozwoju produktów, usług lokalnych w tym zagród edukacyjnych i agroturystyki – tym samym promocja i rozwój unikatowej Doliny Baryczy nadal może być kontynuowana.

Dzięki porozumieniu i funkcjonowaniu dwóch LGD oraz wdrażaniu bliźniaczych lokalnych strategii – dla części wielkopolskiej i dolnośląskiej, środków na realizacje celów jest więcej niż w przypadku jednej LGD. Każdy z obszarów oraz podmiotów ubiegających się o środki obsługiwany będzie przez właściwe ze względu na siedzibę Urzędy Marszałkowskie.

Pracę nad sprawnym wdrażaniami po stronie wielkopolskiej nadzorować będzie p. Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (UMWW), która w trakcie spotkania przedstawiła podsumowanie konkursu na wybór LSR i oficjalnie powitała wraz z Ireneuszem Witkowskim Wiceprezesem Związek Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD",  naszą nową LGD w gronie 30 innych wybranych na terenie Wielkopolski.

Udział w uroczystości uświetniony został obecnością i dobrym słowem: Radnego Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet, Starosty Powiatu Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego i jego zastępcy Jana Prokopa, Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka i jego zastępczynię Lucynę Koczorowską, Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika

Przewodniczących i Radnych Rad Gmin. Przedstawiciela Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, Wiceprezesa LGD PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy Roberta Kaczmarka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach, członkini zarządu LGD Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny

Baryczy Dorotę Kurzawa oraz Członków Rady i Komisji Rewizyjnej.

Szczególnie serdecznie dziękujemy za obecność mediom lokalnym oraz członków stowarzyszenia, sołtysom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, przedstawicielom lokalnego biznesu, w tym certyfikowanych produktów i usług oraz przedstawicielom szkół tworzących Program Edukacji dla Doliny Baryczy.


fot. Tomasz Wojtasik

fot. Tomasz Wojciechowski


ZOBACZ UMOWĘ RAMOWĄ I JEJ ZAŁĄCZNIKI

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij